Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Informácie o projekte

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Aktivita 3.1: Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB

Číslo projektu:26110230077
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Jana Šavelová, Mgr. Miroslava Melicherčíková, PhDr. Martin Djovčoš,PhD., PaedDr. Mária Hardošová, PhD.,PhDr. Elena Vallová, PhD., PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Zahraničný projekt:nie