Interpreter training going virtual: Designing an online platform for interpreter training (ITGV)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Central European Initiative

Doba riešenia:2021 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:áno