Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Interpreter training going virtual: Designing an online platform for interpreter training (ITGV)