Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

Informácie o projekte

From Postmodernism to new kinds of sensibility in the literatures of the English speaking countries

Číslo projektu:Vega:1/0858/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jaroslav Kušnír
Spoluriešitelia:Jana Javorčíková
Zahraničný projekt:nie