Preklad na Slovensku

Informácie o projekte

Translation in Slovakia

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie