Prekladateľské soaré

Informácie o projekte

Translation Soirees

Prekladateľské soirée sú podujatia s uznávanými slovenskými prekladateľmi umeleckej literatúry, ako aj teoretikmi prekladu, ktorí predstavujú súčasť učebného plánu v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študenti tak majú jedinečnú príležitosť stretnúť sa s uvedenými prekladateľmi a zapájať sa do diskusií zameraných na americkú kultúru, literatúru a preklad významných diel umeleckej literatúry.

Vyhlasovateľ:

Veľvyslanectvo USA

Číslo projektu:SLO10016GR057
Doba riešenia:1. okt. 2016 - 31. máj. 2017
Vedúci projektu:Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie