Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Informácie o projekte

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Vyhlasovateľ:

Erasmus+ K203

Číslo projektu:2019-1-CZ01-KA203-061227
Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:doc. Hana Marešová, UP Olomouc
Spoluriešitelia:za FF UMB: Vallová Eva, PhDr., PhD., Urbancová Lujza, Mgr., Ph.D.; Rožai Gabriel, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:áno