Publikácie

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JESENSKÁ, Petra
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 91 s.
Rok vydania:2007ISBN:80-8083-225-0Stiahnuť publikáciu:

anotacia

Kto, čo, ako a za akých podmienok prekladá: Prekladateľ v kontexte doby

Kto, čo, ako a za akých podmienok prekladá: Prekladateľ v kontexte doby (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Djovčoš Martin
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0436-4

anotácia

Methodology of Teaching English 1

Methodology of Teaching English 1 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 132 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0278-0

skriptá

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia

Ne/lásky matiek a dcér

Ne/lásky matiek a dcér (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FEŤKOVÁ, Katarína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 151 s.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-348-6

anotacia

Nevítaný hosť. Milan Hodža v dokumentoch americkej vlády v rokoch 1941 - 1944

Nevítaný hosť. Milan Hodža v dokumentoch americkej vlády v rokoch 1941 - 1944 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:LIČKO, Roman
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 161 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0056-4

Anotácia

Od textu k prekladu II

Od textu k prekladu II (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP, 190 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-7374-047-4

zborník

Od textu k prekladu III

Od textu k prekladu III (Zborník)

Autor/Kolektív:Alena Ďuricová (ed.)
Vydavateľstvo:Praha: JTP, 209 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-7374-089-4

zborník