Publikácie

Selected Chapters on English Lexical Semantics

Selected Chapters on English Lexical Semantics (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:(JESENSKÁ, Petra (80%) - ŠTULAJTEROVÁ, Alena (20%)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela UMB,128 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0486-9

skriptá

Simultánne tlmočenie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ŠAVELOVÁ, Jana - MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava
Vydavateľstvo:Banská Bystrica, UMB. 2013.147 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0485-2

skriptá

Skúšanie ústneho prejavu v cudzom jazyku

Skúšanie ústneho prejavu v cudzom jazyku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠTULRAJTEROVÁ, Milena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 103 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-636-8

anotacia

Slovenské ekvivalenty anglických zložených adjektív (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:DOVČIAK, Kamil
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. 74 s.
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-087-5

anotácia

Special Educational Proposals

Special Educational Proposals (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kollárová Ema - Malá Eva
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-483-8

anotácia

Substantívne anglicizmy (a ich analýza v ruskom jazyku)

Substantívne anglicizmy (a ich analýza v ruskom jazyku) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Malá Eva
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-769-1

anotácia

Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine

Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 89.
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-984-8

anotacia

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3 (Zborník)

Autor/Kolektív:JAVORČÍKOVÁ, Jana
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-148-3Stiahnuť publikáciu:

zborník

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4 (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-297-8Stiahnuť publikáciu:

zborník

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5 (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-475-3Stiahnuť publikáciu:

zborník

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6 (Zborník)

Autor/Kolektív:JESENSKÁ, Petra
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-648-1Stiahnuť publikáciu:

zborník

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7 (Zborník)

Autor/Kolektív:FEŤKOVÁ, Katarína
Vydavateľstvo:Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-881-2Stiahnuť publikáciu:

zborník

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8

Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8 (Zborník)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva. (ed.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 175 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0016-8Stiahnuť publikáciu:

zborník