Publikácie

Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka

Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 152.
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-993-7

anotacia

Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol

Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 68 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-764-0

anotácia

Vybrané kapitoly z translatológie I.

Vybrané kapitoly z translatológie I. (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:BILOVESKÝ, Vladimír, DJOVČOŠ, Martin
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. 218 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0132-5

skriptá

Vybrané kapitoly z translatológie I.

Vybrané kapitoly z translatológie I. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:BILOVESKÝ, Vladimír, DJOVČOŠ, Martin
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. 218 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-8083-949-9

skriptá

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Homolová - Ivana Ivančíková
Vydavateľstvo:Univerzita Hradec Králové - GAUDEAMUS
Rok vydania:2013ISBN:9788074352782

2. časť - Výučba angličtiny žiakov s autizmom

Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konktretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore

Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konktretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BILOVESKÝ, VLADIMÍR
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0249-0

Anotácia