Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Informácie o publikácii

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Autor/Kolektív:Eva Homolová
Vydavateľstvo:Univerzita Hradec Králové
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-7435-226-3
Počet strán:113

1. časť Výučba angličtiny žiakov s dys-poruchami