Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Informácie o publikácii

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Autor/Kolektív:Eva Homolová - Ivana Ivančíková
Vydavateľstvo:Univerzita Hradec Králové - GAUDEAMUS
Rok vydania:2013
ISBN:9788074352782
Počet strán:86

2. časť - Výučba angličtiny žiakov s autizmom