Vybrané kapitoly z translatológie I.

Informácie o publikácii

Vybrané kapitoly z translatológie I.

Vybrané kapitoly z translatológie I.

Autor/Kolektív:BILOVESKÝ, Vladimír, DJOVČOŠ, Martin
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela. 218 s.
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-8083-949-9
Počet strán:224

skriptá