Alternácie foném z aspektu diachrónie

Informácie o publikácii

Alternácie foném z aspektu diachrónie

Alternácie foném z aspektu diachrónie

Autor/Kolektív:Eva Malá
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000
ISBN:80-8055-370-X

Anotácia