Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Anatómia žánru – žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O’NEILLA