Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Informácie o publikácii

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Bankobystrické myslenie o preklade a tlmočení

Autor/Kolektív:Vladimír Biloveský - Ivan Šuša
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1329-8
Počet strán:136

Predložená monografia mapuje vývin pedagogického i vedeckého translatologického výskumu v Banskej Bystrici od jej vzniku až po súčasnosť.