Becoming an English Teacher

Informácie o publikácii

Becoming an English Teacher

Becoming an English Teacher

Autor/Kolektív:Eva Homolová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1423-3
Počet strán:79
Publikácia na stiahnutie: A4.pdf (686 KB)

Vysokoškolské skriptá, ktoré majú aktívne sprevádzať študentov učiteľského štúdia na magisterskom stupni štúdia pri výkone náčuvovej a výstupovej praxe. 2. doplnené a rozšírené vydanie