Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

Informácie o publikácii

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

Autor/Kolektív:P. Jesenská, Kol. autoriek
Vydavateľstvo:Banská Bystrica. FHV UMB, 96s.
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0298-8
Počet strán:98

Determinanty