Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konktretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore

Informácie o publikácii

Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konktretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore

Zázraky v orechovej škrupinke. Prekladové konktretizácie tvorby S. W. Hawkinga v slovenskom kultúrnom priestore

Autor/Kolektív:BILOVESKÝ, VLADIMÍR
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0249-0
Počet strán:160

Anotácia