Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka

Informácie o publikácii

Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka

Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 152.
Rok vydania:2004
ISBN:80-8055-993-7
Počet strán:152

anotacia