Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol

Informácie o publikácii

Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol

Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 68 s.
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-764-0
Počet strán:68

anotácia