Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov

Informácie o publikácii

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov

Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov

Autor/Kolektív:HOMOLOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 93 s.
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-788-8

Anotácia: