Anglická obchodná korešpondencia. Receptívne a produktívne komunikatívne zručnosti.

Informácie o publikácii

Anglická obchodná korešpondencia. Receptívne a produktívne komunikatívne zručnosti.

Autor/Kolektív:HARDOŠOVÁ, M.
Vydavateľstvo:Filologická fakulta UMB. 76 s.
Rok vydania:2003
ISBN:80-8055-770-5
Počet strán:76

anotacia