Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ

Telefónne číslo:
048 446 5030
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
030

Docenti

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031
Doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 021
doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD.

doc. PaedDr. Javorcikova Jana, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5023
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
023 (FHV)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021

Odborní asistenti

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Výkonná riaditeľka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5021
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K019
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K020
Mgr. Michael Dove

Mgr. Michael Dove

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K022
PaedDr. Hardosova Maria, PhD.

PaedDr. Hardosova Maria, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K033
PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5629
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 020
PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5022
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
022
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K031
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 031
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ

Telefónne číslo:
048 446 5030
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
030
PaedDr. Vajdičková Renata, PhD.

PaedDr. Vajdičková Renata, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vysokoškolská učiteľka anglického jazyka, katedrová koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5024
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
024
PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5024
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 024

Zahraniční lektori

Mgr. Arthur John Paul Wood

Mgr. Arthur John Paul Wood

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5018
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K 018

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Telefónne číslo:
048 446 5032
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
032
Mgr. Vlckova Anna

Mgr. Vlckova Anna

Knihovníčka

Telefónne číslo:
048 446 5034
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K-034