Dávame do pozornosti nové webové stránky CETIP

Aktuality a informácie o činnosti CETIP ale i z oblasti biznis etiky, sociálnej etiky, akademickej etiky a etiky vedy, techniky a médií nájdete na : www.cetip.ff.umb.sk