Predmety ústnej časti dizertačnej skúšky:

  1. Súčasné etické teórie
  2. Teoretické a praktické aspekty aplikovaných etík

Tézy k ústnej časti dizertačnej skúšky: tu

(súbor je zaheslovaný, heslo získate na katedre)