Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí doktorandského štúdia nájdete na stránke Referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské  štúdium.