prof. PhDr. Pavel FOBEL, PhD.

Etické aspekty spoločenskej stratégie Industry 4,0

 

prof. PhDr. Daniela FOBELOVÁ, PhD.

Etická racionalita  a emocionalita v kontexte environmentálnej etiky.