Medzinárodný vedecký seminár na Sliezskej Politechnike v Zabrze