Informácie o udalosti

ŽIVÁ VEDA

ŽIVÁ VEDA

Hostiteľ:FF UMB
Dátum a čas začiatku:13. mar. 2019 - 18:00
Dátum a čas konca:13. mar. 2019 - 20:00
Miesto:ARTFÓRUM
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Živá veda

Humanitné a spoločenské vedy sú dlhodobo spoločensky nielen nedoceňované, ale dokonca systematicky devalvované. Zároveň sa univerzity nachádzajú v ťažkej situácii a musia medzi sebou súperiť o stále klesajúce počty študentov a študentiek. Tieto dve skutočnosti, no nielen ony, signalizujú, že jednotlivé fakulty musia oveľa výraznejšie rozvíjať aktivity, ktoré budujú a posilňujú ich dobré meno v očiach verejnosti.

Snahou projektu Živá veda FF UMB je popularizovať humanitné a spoločenské vedy a systematicky poukazovať na ich spoločenský význam cez predstavenie aktuálnych výskumov realizovaných na Filozofickej fakulte UMB jednotlivcami či výskumnými kolektívmi a tým zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o fakulte ako o kvalitnej pedagogickej i vedeckovýskumnej ustanovizni. Živá veda FF UMB je pripravovaná ako diskusný formát popularizujúci humanitné a spoločenské vedy, ale aj vedy o športe, Filozofickú fakultu UMB a jej jednotlivé katedry a cieľovo je orientovaná na mladšie stredné publikum a potenciálnych záujemcov a záujemkyne o štúdium na fakulte.

Koordinátorky/dramaturgia: Daniela Kováčová, Zuzana Bariaková.

Podujatie sa realizuje raz mesačne počas semestra 

Prvou hostkou Živej vedy FF UMB bude Marianna Bachledová z Katedry anglistiky a amerikanistiky, s ktorou sa budeme rozprávať o výzvach i úskaliach prekladu a tlmočenia.

Prílohy ku stránke: