Zahraničný pracovný a prednáškový pobyt Dr. Andrey Klimkovej z našej katedry na Silesian University of Technology, Faculty of Organisation and Management v Zabrze, v POĽSKUbol tvorivý, produktívny a je súčasťou tvorivého vedecko výskumného úsilia a odborných aktivít banskobystrickej vedeckej školy aplikovanej etiky.
 
Spoluprácu a vedecko-výskumnú spoluprácu so zahraničnými akademickými inštitúciami napĺňame aj prostredníctvom pracovných a prednáškových pobytov.
 
V dňoch 13.11.2017- 16.11.2017 sa uskutočnil zahraničný prednáškový pobyt Dr. Andrey Klimkovej na Polytechnike Sliezskej v Zabrze. Ide o kontinuálnu spoluprácu a rozširovanie spolupráce  so strategickým zahraničným partnerom,  s touto univerzitou, aj s Centrom etiky biznisu a udržateľného rozvoja, ktoré je súčasťou fakulty.
 
Prednášky Dr. Andrey Klimkovej (v anglickom jazyku) pre študentov sociológie boli na témy:
  • Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ako usilovať o sociálnu udržateľnosť a spravodlivosť v antropocéne);
  • Poslanie aplikovanej etiky v projektoch SMART CITIES (zodpovedné dáta);
  • Performatívne aspekty aplikovanej etiky.
Súčasťou zahraničného pobytu bolo aj pracovné stretnutie s prodekankou Fakulty organizácie a manažmentu, prof. Aleksandrou Kuzior a členmi "Katedry nauk stosowanych spolecznych"a finalizácia spolupráce na projekte V4: Ethical Indicators of Sustainable Development Related to the SMART CITY Idea in the V4 Countries.