1. Implementácia etiky v organizácii (výber konkrétnej organizácie)
  2. Aplikovaná etika a nové médiá (analýza oblasti s etickým zameraním, hlavné témy a možnosti využívania)
  3. Formy a možnosti uplatňovania etického poradenstva v praxi (medzinárodné skúsenosti, národné možnosti, reálna situácia, projektovanie a pod.)
  4. Dve dekády aplikovanej etiky v akademickom prostredí na Slovensku (hodnotenie, osobitosti,  s dôrazom publikačnej a odbornej tvorby na UMB)
  5. Tvorba organizačnej kultúry vo vybranej organizácii (teoretické aspekty a aplikačné postupy)
  6. Etický význam diela S. Žižeka