Informácie o projekte

Číslo projektu:5 RP
Doba riešenia:2002 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)
Koordinátor projektu:Európska akadémia Bad Neuenahr-Ahrweiler, SRN
Spoluriešitelia:SRN, Veľká Británia, Slovensko, Poľsko, Česká republika
Zahraničný projekt:áno