Informácie o projekte

Informatization and education policy

Vyhlasovateľ:

SRN

Číslo projektu:European Science and Technology Observe
Doba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno