Informácie o projekte

Applied ethics (educational, theoretical and practical aspects)

Číslo projektu:KEGA č. 3/4227/06
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.
PhDr. Zuzana Šimoniová
PhDr. Ing. Jozef Rojík
Zahraničný projekt:nie