Informácie o projekte

Culture and new media

Číslo projektu:COST
Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)
Spoluriešitelia:SRN, Poľsko, ČR, Holandsko, Francúzsko, SR
Zahraničný projekt:áno