Informácie o projekte

POST - FUNDACIONALISM LIKE A PERSPECTIVE IN (APPLIED) ETHICS

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0187/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:Martinkovičová Miriam, doc. PhDr. PhD. (Z); Fobelová Daniela, prof.PhDr. PhD.; Čierna Helena, Doc. PhD.; Rentková Viera, PhDr.; D Fobelová Monika, Mgr.; Balúnová Zuzana, Mgr.; Jadaš Karol, PhDr.

2018: Martinkovičová Miriam, doc. PhDr. PhD. (Z); Fobelová Daniela, prof. PhDr. PhD.; Čierna Helena, doc. PhD.; Balúnová Zuzana, Mgr. (D); Jadaš Karol, PhDr. (D); Pekar Filip, MUDr. (D); Klimková Andrea, PhDr., PhD.; Forgon Tomáš, MUDr. (D); Moravec Lukáš, Mgr. (D); Harabišová Michaela, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie