Informácie o projekte

Creation of modern university textbook of professional ethics

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Číslo projektu:017UMB-4/2016
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Kovaľová Daniela, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Daniela Kováčová, PhD.; doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
Zahraničný projekt:nie