Informácie o projekte

Development of postgraduall study model in bioethics at Matej Bel University Banská Bystrica

Číslo projektu:KEGA č. 3/5056/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
JUDr. Ľubomír Bušík
MUDr. Dana Ignjatovičová
Zahraničný projekt:nie