Informácie o projekte

Číslo projektu:MŠ SR 17/2003
Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Zahraničný projekt:nie