Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-860-7

anotácia

Praxis & Poiesis & Techné

Praxis & Poiesis & Techné (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc., doc. PhDr. Pavel Fobel, CSc.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-474-9

Výber článkov, ktorý ponúkame v zborníku, reprezentuje istý typ praktického filozofovania. Prezentuje názorové postoje nielen o potrebe praktickej filozofie a filozofovania v oblasti praktickej etiky (kompetencie filozofie v...

Profesijná etika a prax

Profesijná etika a prax (Zborník)

Autor/Kolektív:FOBELOVÁ, D. a kol.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-658-0

Zborník Katedry etiky a aplikovanej etiky Už desať rokov realizuje Katedra etiky a aplikovanej etiky päťročné magisterské štúdium so zameraním na aplikované etiky.

Religionistika (nielen) pre aplikované etiky

Religionistika (nielen) pre aplikované etiky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Daniela Kovaľová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1477-6

Elektronické vysokoškolské skriptá sú prioritne určené študentom aplikovanej etiky zamerané na oblasť religionistiky.

Sprievodca sociológiou

Sprievodca sociológiou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FOBEL, P.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-405-6

Sprievodca sociológiou je publikácia, ktorá má špecifický zámer.

Symposium-Art-Ethicum

Symposium-Art-Ethicum (Zborník)

Autor/Kolektív:Daniela Kováčová, Daniela Kovaľová, Emília Rigová (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1069-3

Vystaviť umenie etickej reflexii bolo zámerom konferencie, z ktorej niektoré výstupy sa Vám v podobe tohto CD zborníka dostávajú do rúk.