Workshop v oblasti profesijných etík. Výber abstraktov

Workshop v oblasti profesijných etík. Výber abstraktov (Zborník)

Autor/Kolektív:Kováčová Daniela – Kovaľová Daniela (eds)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1209-3

Predkladaná publikácia je výberom abstraktov príspevkov z workshopu z medzinárodnej konferencie v oblasti profesijných etík, ktorá sa konala v októbri 2016 na UMB v Banskej Bystrici.