Informácie o publikácii

Aplikovaná etika a profesionálna prax

Aplikovaná etika a profesionálna prax

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0217-9

Zborník príspevkov Katedry etiky a aplikovanej etiky. Aplikovaná etika sa udomácnila aj na Slovensku.

Zborník príspevkov Katedry etiky a aplikovanej etiky. Aplikovaná etika sa udomácnila aj na Slovensku. Získala si nielen mnohých filozofov, ale aj predstaviteľov iných odborov - hlavne psychológov, lekárov, ekonómov, pedagógov ale aj intelektuálov z právnickej komunity či teológov. Katedra etiky a aplikovanej etiky na FHV UMB patrí medzi tie pracoviská, ktorá už pred dvanástimi rokmi presadila študijný program aplikovanej etiky a každoročne pripravila pre prax viac ako 50 odborníkov na inštitucionalizáciu etiky, každoročne minimálne dvoch doktorandov a doteraz habilitovala a inaugurovala troch špecialistov v odbore etika. Zorganizovala tri medzinárodné konferencie k aplikovanej etike a aj v tomto roku sa rozhodla nadviazať na túto tradíciu celoslovenskou konferenciou so zahraničnou účasťou na tému Aplikovaná etika a profesionálna prax. Odbornú garanciu prijali osobnosti, ktoré sa významne pričinili o rozvoj aplikovanej etiky na Slovensku, či už v praktickej, vedeckej alebo pedagogickej oblasti. Príspevky reprezentujú aktuálnu situáciu a charakter diskurzu o aplikovanej etike u nás, ale aj to aké sú trendy na jednotlivých odborných pracoviskách na Slovensku, ako sa problematika aplikovanej etiky reflektuje v komunite profesionálnych etikov.