Informácie o publikácii

Otázka účinnosti a spôsobov využívania prípadovosti v aplikovaných etikách patrí medzi najaktuálnejšie. Sugestívnosť témy súvisí aj s tým, že mnohí poprední odborníci ju spájajú s budúcnosťou aplikovanej etiky a morálnym pokrokom. Príspevky poľských a slovenských odborníkov na aplikovanú etiku  reprezentujú istý špecifický diskurz z oblasti konceptualizácie prípadovosti v uvedenej oblasti ako aj z hľadiska jej využívania ako metódy v pedagogickej oblasti. V šiestich príspevkoch sa jednotliví autori snažia prezentovať vlastné názorové pozície na chápanie a aplikačné možnosti prípadovej metódy v etike a zároveň  odovzdať vlastné pedagogické skúsenosti z jej využívania vo vzdelávaní.