Informácie o publikácii

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.

Autor/Kolektív:KOVAĽOVÁ, D. - FOBEL, P. - ĎURČÍK, V. - IGNJATOVIČOVÁ, D.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-820-1
Počet strán:110

Bioetika sa na konci 20. storočia stala významnou akademickou disciplínou. Dokazujú to početné vedecko-výskumné a pedagogické centrá, ktoré vznikajú prakticky od polovice 70-tych rokov 20. storočia na univerzitách hlavne v USA a...

Bioetika sa na konci 20. storočia stala významnou akademickou disciplínou. Dokazujú to početné vedecko-výskumné a pedagogické centrá, ktoré vznikajú prakticky od polovice 70-tych rokov 20. storočia na univerzitách hlavne v USA a západnej Európe, dnes už prakticky na celom svete aj so svojimi vzdelávacími programami. Zámerom autorov je poukázať na to, že aplikovaná etika vytvára vhodný vzdelávací predpoklad pre interdisciplinárnu prípravu špecialistov v oblasti bioetiky. Príspevky jednotlivých autorov možno chápať nielen ako vstup do diskusie o teoretických a praktických otázkach bioetiky, ale aj ako prezentáciu s didaktickým zameraním a účelom vhodným pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.