Informácie o publikácii

Profesijná etika a prax

Profesijná etika a prax

Autor/Kolektív:FOBELOVÁ, D. a kol.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-658-0

Zborník Katedry etiky a aplikovanej etiky Už desať rokov realizuje Katedra etiky a aplikovanej etiky päťročné magisterské štúdium so zameraním na aplikované etiky.

Zborník Katedry etiky a aplikovanej etiky Už desať rokov realizuje Katedra etiky a aplikovanej etiky päťročné magisterské štúdium so zameraním na aplikované etiky. Vo svojej genéze prešiel inováciami a v súlade s novým vysokoškolským zákonom sa tento program modifikoval do trojstupňového štúdia a troch samostatných programov – bakalárskeho, magisterského, doktorandského, ktoré sú obsahovo a didakticky previazané. Zborník ponúka dôležité poznatky, metodicky cenný materiál z prostredia mimo tímu lektorov katedry. Je prvým pokusom o systematizáciu takéhoto odborného materiálu externých lektorov a spolupracovníkov, ktorý môže poslúžiť ako hodnotná študijná pomôcka pre študentov bakalárskeho ale aj vyšších stupňov vzdelávania v oblasti aplikovaných etík.