Informácie o publikácii

Bioetika a aplikované etiky

Bioetika a aplikované etiky

Autor/Kolektív:KOVAĽOVÁ, D. - FOBEL, P. - ĎURČÍK, D. - BARTÍKOVÁ, M. - ŠÍPR, K.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-503-3

Súčasný vývoj bioetiky, ktorá bola už od počiatku deklarovaná ako aplikovaná etika, ako špecifický eticko-aplikačný diskurz s výrazným zastúpením etickej zložky, poukazuje na jej oslabenie.

Súčasný vývoj bioetiky, ktorá bola už od počiatku deklarovaná ako aplikovaná etika, ako špecifický eticko-aplikačný diskurz s výrazným zastúpením etickej zložky, poukazuje na jej oslabenie. Často bola a je redukovaná len na istú etickú teóriu (napr. politickú, právnu, náboženskú a i.) alebo interpretovaná z medicínskeho, či biologického hľadiska. V súčasnosti je prezentovaná v rôznych rovinách a aspektoch, s rôznym zastúpením etiky alebo rôznym dôrazom na tú ktorú etickú teóriu. Publikácia vznikla z požiadavky vnímať bioetiku v kontexte aplikovaných etík a prezentovať snahu aktualizovať jej pôvodný konceptuálny rámec, ako aj vyzdvihnúť dôležitosť i rovnocennosť etickej racionality, a tým poukázať aj na hlavných aktérov bioetického diskurzu – etikov, teológov, lekárov, biológov a príbuznosť ich diskusie.