Informácie o publikácii

Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)

Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)

Autor/Kolektív:Daniela Fobelová – Helena Čierna – Miriam Martinkovičová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1431-8
Počet strán:172

Predkladaná monografia ponúka postupný prechod od teoretických (fundacionálnych) poznatkov k aplikačným zručnostiam (postfundacionálnym) za pomoci získania etických kompetencií v podobe prípadových štúdií v etike tj. riešenia...