Informácie o publikácii

Etické východiská vybraných profesií

Etické východiská vybraných profesií

Autor/Kolektív:Ďurčík Vladimír - Kováčová Daniela – Kovaľová Daniela – Rapčíková Tatiana – Studená Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1339-7
Počet strán:158

Cieľom vedeckej monografie je analýza etických aspektov v kontexte profesií, v ktorých je etický aspekt vysoko aktuálny a špecifický.