Informácie o publikácii

Religionistika (nielen) pre aplikované etiky

Religionistika (nielen) pre aplikované etiky

Autor/Kolektív:Daniela Kovaľová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1477-6
Počet strán:115

Elektronické vysokoškolské skriptá sú prioritne určené študentom aplikovanej etiky zamerané na oblasť religionistiky.